Saturday, 29/01/2022 - 05:32|
CHÀO MỪNG KỈ NIÊM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1992-2022
Văn bản liên quan

Thông báo kết quả thẩm định, sơ loại hồ sơ dự thi, link phòng thi, link khai mạc Cuộc thi và hướng dẫn thêm về công tác chuẩn bị Cuộc thi KHKT.

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
10/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022 và Hội nghị tổng kết cuộc thi KHKT học sinh trung học giai đoạn 2011-2021.
 

Ngày ban hành:
24/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022 và Hội nghị tổngkết cuộc thi KHKT học sinh trung học giai đoạn 2011-2021
 

Ngày ban hành:
22/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực