Saturday, 29/01/2022 - 05:23|
CHÀO MỪNG KỈ NIÊM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1992-2022
 • TRẦN VĂN HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917988772
 • LÊ THỊ HỒNG DIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên THPT
  • Điện thoại:
   0396979197
  • Email:
   phanthihuyen2710@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên THPT
  • Điện thoại:
   0949529443
  • Email:
   nguyenthiphuongdung902@gmail.com
 • Trần Công Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐU-HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0914197667