Sunday, 19/01/2020 - 21:32|
CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngữ
Giáo viên Nguyễn Thị Ngữ
Ngày tháng năm sinh 20/11/1977
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận
Điện thoại 0918090225
Mạng xã hội