Thứ bảy, 29/01/2022 - 04:57|
CHÀO MỪNG KỈ NIÊM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1992-2022
 • Bùi Thị Tằm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983743199
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-PBTCB- PCT CĐ-TT HÓA
  • Điện thoại:
   0979749809
 • Phạm Chí Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983249429