Monday, 09/12/2019 - 02:39|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 1840/SGDĐT-CTTT ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc triển khai cuộc thi  “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho giáo viên và học sinh trường THPT năm học 2017-2018. Trường THPT Cam Lộ triển khai như sau:

Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực