Thursday, 16/08/2018 - 01:09|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0914.252.068
  • Email:
   nguyenmanhquy.nguyen251@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905.241.679
  • Email:
   phanhuongthptcl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Bí thư Chi bộ 3
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: -Trung cấp

 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Sơ cấp 

 • Trần Công Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lý
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Văn Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Tăng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • Trần Thị Tú Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 • Lê Đình Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học thể dục thể thao
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Thể dục thể thao

 • Trần Hữu Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Phước Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0915.268.515
  • Email:
   nguyenchungpdp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Thể dục thể thao