Sunday, 24/06/2018 - 23:47|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Hoàng Đức Dục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lý
  • Điện thoại:
   0905.886.627
  • Email:
   hoangducduc.thptcl@quangtr.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0914.252.068
  • Email:
   nguyenmanhquy.nguyen251@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905.241.679
  • Email:
   phanhuongthptcl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: