Thursday, 16/08/2018 - 01:09|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0914.252.068
  • Email:
   nguyenmanhquy.nguyen251@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905.241.679
  • Email:
   phanhuongthptcl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Công Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lý
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: