Sunday, 24/06/2018 - 23:52|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 • Thái Tăng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • Trần Thị Tú Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tich
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chính trị: Trung cấp

 • Lê Đình Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp