Friday, 19/10/2018 - 03:49|
THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Sơ cấp 

 • Thái Tăng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tich
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chính trị: Trung cấp

 • Trần Thị Tú Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp