Friday, 19/10/2018 - 04:09|
THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10
 • Nguyễn Phước Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0915.268.515
  • Email:
   nguyenchungpdp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Thể dục thể thao

 • Lê Đình Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học thể dục thể thao
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Thể dục thể thao