Sunday, 15/12/2019 - 02:40|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBTĐU-PHT
  • Điện thoại:
   0915304369
 • Đặng Bá Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905570222
 • Lê Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987346667
 • Lê Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT GDCD
  • Điện thoại:
   0373354355