Saturday, 29/01/2022 - 05:01|
CHÀO MỪNG KỈ NIÊM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1992-2022
 • LÊ THỊ HỒNG DIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên THPT
  • Điện thoại:
   0396979197
  • Email:
   phanthihuyen2710@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên THPT
  • Điện thoại:
   0949529443
  • Email:
   nguyenthiphuongdung902@gmail.com
 • Lê Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987346667
 • Lê Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT GDCD
  • Điện thoại:
   0373354355