Wednesday, 18/07/2018 - 06:18|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Bí thư Chi bộ 3
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: -Trung cấp

 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Sơ cấp 

 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0914252068
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị:-Trung cấp 

 • Hoàng Đức Dục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lý
  • Điện thoại:
   0905886627
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 3
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0912191357
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khánh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Phó Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 1
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ĐUV-Bí thư chi bộ 1

 • Trần Hữu Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: