Tuesday, 25/09/2018 - 14:06|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Bí thư Chi bộ 3
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: -Trung cấp

 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lý luận chính trị: Sơ cấp 

 • Trần Hữu Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Khánh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Phó Bí thư chi bộ 2
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp