Sunday, 24/06/2018 - 23:52|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Hoàng Đức Dục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0905.886.627
  • Email:
   hoangducduc.thptcl@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0915.304.369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0912.191.357
  • Email:
   chienc3camlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khánh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0977.249555
  • Email:
   doantruongthptclqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0979.749.809
  • Email:
   lethinguyetcamlo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Điện thoại:
   0914.252.068
  • Email:
   nguyenmanhquy.nguyen251@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 3
  • Điện thoại:
   0868.700.535
  • Email:
   nhatthubaolam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: