Sunday, 24/06/2018 - 23:57|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Hoàng Văn Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 1
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Mạnh Quỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 1
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ĐUV-Bí thư chi bộ 1