Wednesday, 18/07/2018 - 06:17|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Trần Hữu Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khánh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV- Phó bí thư Chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: