Tuesday, 25/09/2018 - 14:26|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
 • Lê Công Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0915304369
  • Email:
   leconghungthptcamlo@gmail.com
 • Trần Hữu Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ