Sunday, 24/06/2018 - 23:45|
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV-Bí thư chi bộ 3
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: